Back to Top

Disclaimer

Bigfatzo Productions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de websites van Bigfatzo Productions.

Bigfatzo Productions behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen.

Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van Bigfatzo Productions in het bijzonder, behoudt Bigfatzo Productions zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.

Bigfatzo Productions is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de websites van Bigfatzo Productions beschikbaar is.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de aangeboden informatie op deze websites.

De informatie op de pagina’s van Bigfatzo Productions behoort toe aan Bigfatzo Productions en mag dus NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van Bigfatzo Productions gebruikt worden.